က်ိဳက္ထီး႐ုိးဘုရား ေဂါပကသစ္ သီတင္းကြၽတ္မတိုင္မီ အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္မည္ | DVB