ထုိင္းႏုိင္ငံသား တရားခံေျပးကုိ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းမိ | DVB