၂၁ နာရီၾကာ ခ်စ္သူ၏ပိတ္ေလွာင္ႏွိပ္စက္ခံရသည့္ ေမာ္ဒယ္ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ | DVB