ကြန္တီကို ထုတ္ပယ္ပါက ခ်ဲလ္ဆီး ေပါင္ ၉ သန္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည္ | DVB