ျမန္မာကစားသမားမ်ား၏ ႀကဳိးစားအားထုတ္မႈကုိ ေက်နပ္ဟု နည္းျပသစ္ေျပာ | DVB