အားသြင္းစဥ္ဖုန္းသံုးမိ၍ ေပါက္ကြဲၿပီး အန္အယ္လ္ဒီ ပူတာအိုခ႐ိုင္ဥကၠ႒ဒဏ္ရာရ | DVB