ဟာေဗးဝိန္စတိန္း၏ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ ခံခဲ့ရဟု အီတလီ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီး ေျပာ | DVB