ျမင္​းၿခံ စံျပ​ေစ်းမွ အနံ႔ဆုိး​မ်ား​ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးထိခုိက္မည္ကုိ ရပ္ကြက္ေနသူမ်ား စိုးရိမ္ေန | DVB