ကမာၻတ၀န္း ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည့္ မင္းသားဟယ္ရီႏွင့္မီဂန္မာကယ္တို႔၏ မဂၤလာပြဲ (ဓာတ္ပုံ) | DVB