အတြင္းခံကိုယ္စီျဖင့္ ေဘာလံုးစတားေနမာတုိ႔စံုတြဲ ေၾကာ္ျငာ႐ုပ္သံ နာမည္ႀကီးေန (႐ုပ္သံ) | DVB