ေကာ့ေသာင္းပုလဲေၾကာ္ျငာ႐ုိက္ကြင္းေပၚမွ သင္ဇာ၀င့္ေက်ာ္(ဓာတ္ပံု) | DVB