ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ ၉ ဦးအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားသား ၃၆ ဦး ဖမ္းဆီးခံရ | DVB