ျမန္မာေဘာလံုးသမားမ်ားကိုေလ့လာၿပီး လိုက္ဖက္မည့္ ပံုစံခ်မွတ္မည္ဟု နည္းျပခ်ဳပ္သစ္ေျပာ | DVB