က်ားသစ္ လာေဆာ့ကစားတာကုိ မေၾကာက္လန္႔ဘဲ ၿငိမ္ခံသည့္ ခရီးသြား (႐ုပ္သံ) | DVB