ခ်မ္းျမသာစည္ ၿမိဳ႕သစ္(၂)ရပ္ကြက္ အရန္မီးသတ္စခန္းကို မီးသတ္ကားလႉဒါန္း (ဓာတ္ပံု) | DVB