စစ္ေလယာဥ္မ်ား ကင္းလွည့္မႈ ထုိင္ဝမ္ခြဲထြက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ သတိေပးျခင္းျဖစ္ဟု တ႐ုတ္ေျပာ | DVB