ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတဦးထံမွ ထိုင္းဘတ္ ၉ သန္းႏွင့္ ေရႊ ၇၀ က်ပ္သား သိမ္းဆည္းရမိ | DVB