ပုသိမ္ၿမိဳ႕ လူစည္ကားရာ ေနရာမ်ားတြင္ အစိုးရရန္ပံုေငြျဖင့္ စီစီတီဗီြ ၇၆ လံုး တပ္ဆင္ | DVB