မေလးရွား အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ အန္နဝါ အီဘရာဟင္ ျပန္လြတ္ | DVB