ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဒူးရင္းသီးျခံမ်ား ပိုးက်ေနသျဖင့္ နည္​းပညာအကူအညီ လိုအပ္​​ေန | DVB