၁၂ ရက္ၾကာ ေပါက္ကြဲေနသည့္ ကီေလာင္အဲမီးေတာင္မွ ျပာမႈန္႔မ်ား လႊတ္ထုတ္ (႐ုပ္သံ) | DVB