အထင္လြဲေအာင္ ေျပာဆိုုမႈေၾကာင့္ တရားစြဲရျခင္းျဖစ္ဟု တရားလို တပ္မေတာ္အရာရွိေျပာ | DVB