ေဒါက္ဖိနပ္ခၽြတ္၊ ေျခဗလာျဖင့္ ပြဲတက္ခဲ့သည့္အတြက္ နာမည္ႀကီးေနသည့္ Twilight မင္းသမီး (႐ုပ္သံ) | DVB