အေမရိကန္တြင္ ရဲအရာရွိတဦးက လူမည္းတဦးကို လက္သီးျဖင့္ထိုး၍ ဖမ္းဆီး | DVB