မူဆယ္တိုုက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းမရွိဟု ေကအိုင္ေအ ျငင္းဆိုု | DVB