မကၠဆီကုိတြင္ ဂ်ာနယ္လစ္တဦး ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခံရ | DVB