တားျမစ္ေဆးသုံးစြဲခဲ့သည့္ ပီ႐ူးအသင္းေခါင္းေဆာင္ကုိ ၁၄ လ ပြဲပယ္ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ | DVB