လူမင္း၊ ေမသန္းႏု၊ ခိုင္သင္းၾကည္တို႔ ပါဝင္သည့္ ဟာသဇာတ္ျမဴး႐ုပ္ရွင္ – ေမတၱာထားတာ အဟုတ္ကိုပဲ (နမူနာ) | DVB