လူေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဂၤလန္နည္းျပ ေဆာက္ဂိတ္ ေဝဖန္ခံေနရ | DVB