ခြဲထြက္ေရးလိုလားသူကို ကတ္တလန္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္

ဓာတ္ပုံ - ႐ုိက္တာ
စပိန္ႏုိင္ငံ ကာတာလိုးနီးယားလႊတ္ေတာ္က ကတ္တလန္ခြဲထြက္ေရးလိုလားတဲ့ သေဘာထားတင္းမာသူကို အစိုးရအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ မဲေပးေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။ ကတ္တလန္ပါလီမန္က ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ကတ္တလန္ေဒသကို စပိန္ကေန ခြဲထြက္ေရးလိုလားသူ ကြင္းမ္ေတာ္ရာ (Quim Torra) ကို ကတ္တလန္ေဒသ ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္တာပါ။ အခုလို ေရြးေကာက္လိုက္တဲ့အတြက္ ၇ လၾကာ စပိန္အစိုးရရဲ႕ တိုက္႐ုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ေနမႈကို အဆုံးသတ္ႏုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္သူဟာ စပိန္ကေန ခြဲထြက္ေရးလိုလားတဲ့  သေဘာထားတင္းမာသူ ျဖစ္္တာေၾကာင့္ ကတ္တလန္ေဒသအတြက္ ႏို္င္ငံေရးအရ မေရာမရာ ျဖစ္သြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ေထာက္ခံမဲက ၆၆ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲက ၆၅ မဲ၊ မဲမေပးဘဲေနတာ ၄ မဲ ရရိွသြားတဲ့အတြက္ ကြင္းမ္ေတာ္ရာဟာ မဲအနည္းငယ္အသာနဲ႔ ပုဒ္မ ၄ အပိုဒ္ ၄ အရ ကတ္တလန္ေဒသ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရပါတယ္” လို႔ ကတ္တလန္ပါလီမန္ ဥကၠ႒က ေျပာၾကားသြားတာပါ။ ကတ္တလန္ေခါင္းေဆာင္သစ္ ကြင္းမ္ေတာ္ရာက “က်ေနာ့္ကုိ အခုလို မဲေပးခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ ပူအိဒမုန္ရဲဲ႕ သေဘာထားႀကီးမႈ၊ သူ႔ရဲ႕ တာဝန္ယူတဲ့ လုပ္ရပ္ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ သူ႔ကို ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သြားၾကမွာပါ” လို႔ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး သူက “က်ေနာ္တို႔ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္လုပ္သြားမယ္။ အတူတကြ အလုပ္လုပ္သြားမယ္။ က်ေနာ္တုိ႔မွာ တူညီတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္လည္း ရိွတယ္။ က်ေနာ္တို႔ သမၼတႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္လာေတာ့မယ္။ က်ေနာ္တို႔ ကတ္တလန္သမၼတႏုိင္ငံ ထူေထာင္သြားမယ္” လို႔ ေျပာၾကားသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up