၁ ႏွစ္အတြင္း မိုးႀကိဳးပစ္၍ လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုး | DVB