အေမရိကန္သံ႐ုံးဖြင့္မႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ ပါလက္စတုိင္းမ်ားႏွင့္ အစၥေရးတပ္ဖြဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္၊ အနည္းဆုံး ၅၂ ဦးေသဆုံး | DVB