မင္းသိခၤ ဝတၳဳကို ပံုေဖာ္ထားသည့္ ‘မတေထာင္ တေကာင္ဘြား’ ႐ုပ္ရွင္(နမူနာ) | DVB