မူဆယ္ ပစ္ခတ္မႈအတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ၂ ဦး ေသဆံုးဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေျပာၾကား | DVB