ခ်ိန္းရီဖိနပ္စက္႐ုံအလုပ္သမား ၆၀၀၀ ေက်ာ္ဆႏၵျပ | DVB