တႏိုင္းေဒသခံ အမ်ားအျပား ေတာထဲ ပိတ္မိေနဆဲဟု အုိင္စီအာစီေျပာ | DVB