မူဆယ္ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ၁၉ ဦးေသဆုံးဟု အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေျပာ | DVB