ရခိုင္႐ုိးမေတာစပ္ ႀကံခင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရားမဝင္ ခုိးဝင္လာသူ ၁ဝ ဦး ဖမ္းမိ | DVB