၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္ခ်င္ရင္ အရည္အခ်င္းရွိလူငယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရန္လိုဟု ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေျပာ | DVB