ေျမာက္ကုိရီးယား ႏ်ဴကလီးယား အျပည့္အဝေလွ်ာ့ခ်ေရး ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယား လုပ္မည္ | DVB