ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းက လုပ္သားမ်ား အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရ | DVB