ရွမ္းႏွင့္ပေလာင္တပ္ဖြဲ႔တိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီး ရြာသား ၂ ဦး ဒဏ္ရာရ၊ ၅၀၀ ေက်ာ္ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ | DVB