ပခုကၠဴခ႐ုိင္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္က ေက်းရြာတခ်ဳိ႕ ေရရွားပါးေန | DVB