အာရွအလင္းေရာင္ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္က က်န္းမာေရး အခမဲ့ကုသေပး | DVB