ပါကစၥတန္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းေပါက္ကြဲ၍ ၁၆ ဦးေသဆုံး၊ ၁ ဒါဇင္ေက်ာ္ ပိတ္မိေန | DVB