ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ယူ ၁၉ ပဏာမေဘာလံုးသမား ၃၀ ေရြးခ်ယ္ | DVB