သမုိင္း၀င္ ေရႊၾကက္ယက္ဘုရား ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္ က်င္းပ | DVB