မာနယ္ပေလာအနီး အစုိးရတပ္ႏွင့္ ေကအန္ယူ တုိက္ပြဲျဖစ္ | DVB