ေက်ာက္မဲၿမဳိ႕အနီးရွိ ပန္ႀကိဳင္တံတား ဖ်က္ဆီးခံရ (ဓာတ္ပံု) | DVB