မုိဒီဂလီယာနီ၏ ဝတ္လစ္စလစ္အမ်ဳိးသမီးပုံ ပန္းခ်ီကား ေလလံေၾကး ေဒၚလာသန္း ၁၅၀ ရႏုိင္ | DVB